Bli medlem

Bli med i SNU - Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom!

SNU er den eneste ungdomsorganisasjonen i Norge som arbeider for alle ungdommers tilgang til seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR). Når du blir med i SNU gir du din stemme til å sette ungdommers grunnleggende menneskerettigheter på agendaen, både nasjonalt og internasjonalt.

Fullt medlem (under 30 år): 50 kroner i året
Støttemedlem: (30 år og over): 200 kroner i året
Organisasjoner: 500 kroner i året

Fyll inn skjemaet under for å melde deg inn.
Betaling kan gjøres ved å sende SMS "BURO SNU" til 2434. Eventuelt kan du overføre 50 kroner til kontonummer 1503.59.07855. Husk å merke bankbetalingen med navnet ditt!

*
*
*