Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom (SNU) er Sex og Politikks nyoppstartede ungdomsorganisasjon. SNU er den eneste ungdomsorganisasjonen i Norge som arbeider for alle ungdommers tilgang til seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR).

Vi engasjerer oss i spørsmål som omhandler abort, prevensjon, seksualundervisning, seksuell vold, kvinners rettigheter og rettigheter for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. Kjernen i vårt arbeid er at hvert individ skal ha råderett over sin egen kropp og ha mulighet til fritt å kunne utfolde sin egen seksualitet. SNU jobber med informasjonsarbeid og politisk påvirkning for å oppnå dette.

Vi er en partipolitisk og religiøst uavhengig organisasjon, og åpne for alle under 30 år. Vi er medlemmer av det internasjonale nettverket Youth Sexual Awareness for Europe (YSAFE).

Styremedlemmer:

  • Sarah Rose Lee Borgen, Leder i SNU
  • Siri Bjaaland, Nestleder
  • Kim Wolf, Økonomiansvarlig
  • Natalia Kappos, Sekretær
  • Kristin Nesse Thune, Styremedlem

Du kan lese mer om SNU på vår hjemmeside snuorg.no eller kontakte oss direkte på post@snuorg.no.

Styret i SNU
SNU i 8. mars tog i Oslo.