Sexfordeg.no - for elever på 7.-10. trinn

Nettsiden www.sexfordeg.no kan brukes av elevene på 7.-10. trinn - både på egenhånd og i felles klasseundervisning. Her finner du en oversikt over nettsidens forskjellige elementer.

Utfordringen
Utfordringen er et interaktivt undervisningsmateriell. Elevene jobber gruppevis med en karakter som de følger
gjennom en rekke utfordringer om kropp, seksualitet, følelser, foreldre, vennskap, grenser osv. Gruppene skal i
fellesskap velge hvordan karakteren skal handle i forhold til de utfordringene karakteren møter. Avslutningsvis jobber
gruppene med å forberede en presentasjon som skal presenteres muntlig for resten av klassen. Utfordringen består av mange dilemmaer og hvilke utfordringer karakteren møter i hver spillrunde er tilfeldig. Spillet kan derfor spilles mange ganger.

Les om hvordan du oppretter passord og hvordan man spiller, her.

Sexikon
Sexikon er de unges eget leksikon med vitenskapelig og nøktern informasjon om tema og begreper som omhandler
blant annet seksualitet, kropp og følelser. Beskrivelsene er skrevet i et lett tilgjengelig språk med barn og unge i alderen 12-16 år som målgruppe. I Sexikon finner du også en oppgaveknapp. Her ligger det et av utvalg oppgaver som elevene kan jobbe med i mindre grupper.

Prosjekt
Prosjekt inneholder opplegg til små prosjekter elevene kan jobbe med i grupper. Prosjektene tar utgangspunkt i et konkret emne og er bygget opp i faser hvor elevene jobber med å bli kjent med emnet, gjøre undersøkelser, finne handlingsmuligheter og presentere prosjektet. Prosjektene er koblet opp til andre elementer på nettsiden.

Guider
Guidene tar opp ulike emner og begreper om blant annet kropp, pubertet, prevensjon, grenser og kjønn. En egen
rådgivningsguide gir oversikt over informasjons- og hjelpetjenester for unge på nett. Det oppfordres spesielt til å gjøre
denne guiden kjent for elevene.

Quiz
Quiz utfordrer elevenes kunnskap innen temaer relatert til undervisning om seksualitet. Hver quiz inneholder ca. 10 spørsmål. Hver gang elevene har svart på et spørsmål får de beskjed om de har svart riktig eller feil. En kort tekst som utdyper det riktige svaret presenteres deretter for eleven.

Debatten
Debatten er elevenes eget ung-til-ung forum. Her kan de lese innlegg fra andre barn og unge og selv innlede debatter eller kommentere på andres innlegg. Debatten fungerer som de fleste andre debattfora på nett, bortsett fra at Sex og Politikk her godkjenner alle innlegg før de publiseres. Kriteriene for godkjennelse av innlegg kan leses når man klikker seg inn på Debatten.