Ofte stilte spørsmål

Er materiellet gratis?
Materiellet til Uke 6 er gratis og påmelding er helt uforpliktende.
Etter at du har meldt deg på vil du få en e-post med linker til materiellet og annen nødvendig informasjon, som f.eks brukernavn for å få passord til spillet Utfordringen på www.sexfordeg.no.

Hvordan melder vi oss på?
Fyll ut registreringsskjema under påmelding på
www.uke6.no.
Dersom du har vært påmeldt kampanjen tidligere, trenger vi at du registrerer deg på nytt årlig. Slik får du tilgang til årets materiell og annen relevant informasjon.

Kan jeg melde meg på som helsesøster?
Alle som underviser barn og unge om seksualitet, kan melde seg på for å motta Uke 6. Dersom du ikke har undervisning på bestemte trinn kan du fylle ut 0 i disse feltene.

Passord til "Utfordringen"?
Ved påmelding får du et brukernavn. Dette skal benyttes for å laste ned så mange passord du trenger til undervisningen med dine elever. Se mer informasjon om "Utfordringen" her.

Hva om vi ikke kan delta i kampanjeuken i uke 6?
Vi oppfordrer til å benytte materiellet i selve kampanjeuken, men undervisning om seksualitet er like relevant resten av året som i uke 6. Uke 6 kan med andre ord fritt benyttes slik det best passer underviseren, målene for undervisningen og tiden til rådighet.

Passer filmene i temamateriellet "Mine og dine grenser" for 9.-10. trinn til elever på 7.-8. trinn?
Uke 6 er aldersdifferensiert og det vil være opp til den enkelte underviser å velge øvelser for høyere eller lavere trinn, ut ifra hva som best kan passe elevene og mål for undervisningen.