Dette får du som påmeldt til Uke 6 2017

OBS! Dersom du benytter Internet Explorer 11 eller tidligere versjoner, klikk her for å komme til tilpasset skjema eller send oss en-post til: uke6@uke6.no

Uke 6 2017 inneholder:

1. Grunnmateriell for 1.-4. trinn, 5.-7. trinn og 8.-10. trinn
2. Ulike temamateriell for 1.-10. trinn
3. Elevnettside for 7.-10. trinn
4. Veiledning til Uke 6

1. Grunnmateriell
I 2017 utgis det tre grunnmateriell, ett for 1.-4. trinn, ett for 5.-7. trinn og ett for 8.-10. trinn. Grunnmateriellene er alderstilpasset og inneholder følgende emner:

 • Et trygt rom i seksualitetsundervisningen
 • Identitet og kjønn (fra 8. trinn og opp er "seksualitet" inkludert)
 • Kropp (fra 5. trinn og opp er "pubertet" inkludert)
 • Følelser (fra 4. trinn og opp er "forelskelse" inkludert og fra 8. trinn og opp er "sex" inkludert)
 • Prevensjon og seksuelt overførbare infeksjoner (fra 7. trinn og opp)
 • Familier
Under hvert emne finnes det konkrete øvelser som alle angir mål, tid, tips til undervisningen og beskrivelse av gjennomføring. Øvelsene gir, med en anti-diskriminerende og normkritisk tilnærming, ulike eksempler og dilemmaer som det skal drøftes og reflekteres over.

2. Ulike temamateriell
 • Familier (for 4.-7. trinn og 8.-10. trinn) setter fokus på mangfoldet av familieformer som finnes og forestillinger, normer og visjoner om den gode familien.
 • Kjønn, betyr det noe? (for 7.-8. trinn og 9.-10. trinn) setter fokus på kjønn og kjønnsroller. Temaet har stor betydning for barn og unges muligheter og begrensninger knyttet til trivsel, likestilling, kropp, identitet og seksualitet.
 • Mine og dine grenser (for 7.-8. trinn og 9.-10. trinn) tar for seg grensesetting og seksuelle krenkelser mellom barn og unge. Gjennom arbeidet med temamateriellet skal elevene jobbe med blant annet respekt for grenser, relasjoner, kommunikasjon og evnen til å bestemme over egen kropp. Materiellet inneholder også videoer og en kortfilm.
 • Å være seg selv (for 7.-8. trinn og 9.-10. trinn) setter fokus på retten til å være seg selv uten å bli diskriminert eller mobbet, følelser, kjærester, venner, familie og anerkjennelse av mangfold og forskjeller mellom mennesker i forhold til kropp, kjønn, seksualitet og seksuell praksis.
 • Din kropp, ditt liv, ditt valg (for 7.-8. trinn og 9.-10. trinn) setter fokus på kroppens utvikling, pubertet, kropps- og kjønnsidealer, selvråderett, grensesetting og kroppens betydning for identitet.
 • Sosiale medier (for 1.-4 trinn, 5.-7 trinn og 8.-10. trinn) setter fokus på trivsel i sosiale medier, nettvett, krenkelser på nett og respekt for seg selv og andre i sosiale medier.
 • Uke 6 i litteraturen (1.-10 trinn). Et hefte med litteraturtips til arbeidet med seksualitetsundervisning. Delt inn etter alder og fag.

3. Elevnettside for 7.-10. trinn
Nettsiden www.sexfordeg.no kan brukes av elevene på egenhånd og i felles klasseundervisning. Siden inneholder dilemmaspillet "Utfordringen" og en rekke guider som har fokus på kroppens utvikling, prevensjon og seksuelt overførbare infeksjoner. Her er også en oversikt over informasjons- og hjelpetjenester. Videre er det et "Sexikon", hvor man kan lese og få svar på spørsmål som kan være vanskelige å stille i et åpent fora. Det er også et debattforum på nettsiden, hvor innlegg blir publisert etter at det er sikret at støtende eller trakasserende innhold er fjernet.

4. Veiledning til Uke 6
Her kan du lese mer om Uke 6 i Norge, bruk av Uke 6 og pedagogiske og didaktiske overveielser. En veiledning til elevnettsiden er også inkludert, med informasjon om bruk og undervisningsrelevans.

OBS! Materiellet kan benyttes gjennom hele undervisningsåret og kan tilpasses underviserens mål med undervisningen og tid til rådighet. Deltagelse i kampanjeuken uke 6 vil si at man legger undervisningen med Uke 6 til nettopp denne uken. Uken gir en god anledning til å sette fokus på særskilte temaer, tverrfaglig samarbeid og undervising i fellesskap med andre skoler over hele landet. Du kan lese et utvalg medieoppslag fra tidligere kampanjeuker her.