Dette får du som påmeldt til Mine og dine grenser

Mine og dine grenser egner seg til arbeid med undervisningsmål i videregående opplæring, blant annet i samfunnsfag, helse- og oppvekstfag og i politikk, individ og samfunn. Mine og dine grenser kan benyttes av lærere, skolehelsetjenesten, helsesøstre og andre som tar opp spørsmål rundt seksualitet, grenser og krenkelser med unge.

Det kan være enklere å
respektere andres grenser og å sette grenser dersom man på forhånd har reflektert over ulike måter å uttrykke og oppfatte disse på. Materiellet byr på konkrete øvelser som gir unge en mulighet til å reflektere over og diskutere grenser, roller, forventninger, holdninger og handlingsmuligheter. Dilemmaer, eksempler og en kortfilm gir også anledning til å drøfte kjønnsroller, likestilling og voldtekt.

Mine og dine grenser består av veiledende tips til undervisningen, fakta, temaark og en rekke ulike undervisningsøvelser. Øvelsene er beskrevet med mål, tidsbruk, forberedelser og gjennomføring. Man kan velge antall ut ifra tid til rådighet og mål med undervisningen.