Seksualitetsundervisning


Uke 6 er et gratis seksualitetsundervisningmateriell til arbeid med relevante kompetansemål i flere fag, med mål om å fremme trivsel og bekjempe mobbing. Materiellet byr på utprøvde og kvalitetssikrede metoder og øvelser - klare til bruk og med et fokus på at elevene skal oppleve emnene, eksemplene og språket som relevant. Materiellet er primært rettet mot grunnskolens 1.-10. trinn, men kan også benyttes av andre som underviser eller tar opp spørsmål rundt seksualitet med barn og unge.

Påmelding er gratis og uforpliktende, men sikrer at vi har opplysningene vi trenger for å sende deg linker til det elektroniske undervisningsmateriellet og annen relevant informasjon.

Formålet med Uke 6 er å bidra til lett tilgjengelighet til kunnskap om seksualitet og handlingskompetanse i seksuelle situasjoner og relasjoner for unge. Et annet mål er å gi undervisere et gratis og lett anvendelig materiell til undervisning om seksualitet, i tråd med mål i læreplaner, til generell del av læreplanverket og opplæringsloven.

Du kan lese om relevante kompetansemål i læreplanverket her.

Forskning og studier viser at det å snakke med unge om seksualitet, ikke fører til at de blir mer seksuelt aktive. Tvert imot kan en helhetlig og regelmessig undervisning om seksualitet bidra til å utsette seksuell debut, gi økt bruk av prevensjon, redusere smitte av seksuelt overførbare infeksjoner, uønskede svangerskap og aborter. I tillegg kan undervisning om seksualitet gi unge mennesker kunnskap, evner, ferdigheter og holdninger de trenger for å gjøre informerte valg, nå og i fremtiden. Det kan bidra til å styrke de unges selvbilde og til at de får et positivt forhold til egen kropp og seksualitet.

"Mine og dine grenser" er et gratis undervisningsmateriell om grenser og seksuelle krenkelser blant unge.
For de som har meldt seg på før desember, blir e-posten med lenkene sendt ut 1. desember. For dere som melder dere på etter 1. desember, blir e-posten med materiellet sendt ut dagen etter påmelding. Dersom du ikke finner e-posten med lenkene i den vanlige innboksen din eller i søppelpost, må du kontakte oss på uke6@uke.no.

Fra 6. januar 2017 vil lenkene også være tilgjengelig på nettsiden vår. De som er påmeldt til å bruke Uke 6-materiellet i skolen, kan da få tilgang til materiellet her. De som er påmeldt til å bruke Uke 6-materiellet utenom skolen, kan da få tilgang til materiellet her.

OBS: E-POSTER FRA OSS KAN HAVNE I SØPPELPOST/BLI BLOKKERT FRA INNBOKSEN DIN

Vi gjør oppmerksom på at e-poster fra oss kan havne i søppelpost-filteret eller bli blokkert fra innboksen din, etter at du ha meldt deg på. Dette gjelder også e-posten med lenkene til materiellet og annen viktig informasjon. Det er derfor viktig å be IT-ansvarlig på arbeidsplassen din om å legge til e-posten vår uke6@uke6.no som et unntak fra e-postfiltreringssystemet dere eventuelt har.

Hvis ikke dette gjøres, risikerer du at du ikke mottar viktige e-poster fra oss