Vedtekter

Vedtekter (Sist endret ved årsmøte 8. juni 2015). Vedtektene kan endres på hvert årsmøte med 2/3 flertall. I vedtektene defineres blant annet Sex og Politikks mål og aktiviteter, organisasjonsoppbygging og hvem som vedtar hva i organisasjonen.