Samarbeidspartnere


Sex & Samfund

Sex & Samfund ble startet i Danmark i 1956, under navnet "Foreningen for familieplanlægning". Organisasjonenjobbet da for å forebygge uønsket graviditet, abortspørsmålet, obligatorisk seksualundervisning i skolen og opplysning om prevensjon. Sex & Samfund er en ikke-statlig organisasjon uten religiøs eller partipolitisk tilknytning, og er medlem av IPPF.RFSU, Riksforbundet for seksuell opplysning i Sverige, er en ideell organisation for seksualopplysning og seksualpolitikk, som ble startet i 1933. Organisasjonen tar sikte på å spre en kunnskapsbasert og åpent syn på samlivs- og seksualspørsmål. RFSU arrangerer kurs, konferanser og deltar i debatter, og arbeider lokalt, nationalt og internasjonalt. RFSU forbundet driver en klinikk, RFSU-klinikken, på Medborgarplatsen i Stockholm.Väestöliito
Väestöliito er en finsk organisasjon innenfor sosial- og helsebransjen. Väestöliitto ble grunnlagt i 1941 og består av 31 medlemsorganisasjoner. Organisasjonen utfører tjenester, forskning og informasjonsformidling innenfor temaer som familie, befolkning og seksuell helse.
 UNFPA
UNFPA jobber for en verden hvor "enhver graviditet er ønsket, enhver fødsel er trygg og hvor potensialet til ethvert unge menneske er oppfylt." UNFPA jobber sammen med myndigheter, andre byrå og sivilsamfunnsorganisasjoner for å fremme sin visjon. To rammeverk ligger i bunn for deres arbeid: handlingsprogrammet fra den internasjonale konferansen for befolkning og utvikling (ICPD) avholdt i Kairo i 1994, og FNs tusenårsmål. UNFPAs mål er: oppnå universell tilgang til seksuell og reproduktiv helse, inkludert familieplanlegging, fremme reproduktive rettigheter, redusere mødredødelighet og å akselerere fremgang for ICPD-agendaen og tusenårsmål 5.

IPPF er verdens største frivillige organisasjon innen familie-planlegging, og en ledende pådriver for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. Organisasjonen jobber for en verden hvor "alle kvinner, menn og unge har tilgang til informasjon og seksuelle og reproduktive helsetjenester de trenger, en verden hvor seksualitet er anerkjent både som en naturlig og dyrbar aspekt av livet, og også som en grunnleggende rettighet, en verden hvor valg respekteres og hvor stigmatisering og diskriminering ikke hører hjemme". IPPF ble etablert i 1950 og har i dag 152 medlemsorganisasjoner i 172 land. Sex og Politikk er IPPFs norske medlemsorganisasjon.


FOKUS (Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål)

FOKUS er et kompetanse- og ressurssenter for internasjonale kvinnespørsmål med vekt på informasjonsformidling og kvinnerettet utviklingssamarbeid.

FOKUS består av 74 kvinneorganisasjoner og kvinneutvalg i politiske partier, fagforbund, solidaritets- og bistandsorganisasjoner. Sex og Politikk er medlem av FOKUS.

EuroNGOs
EuroNGOs - the European NGOs for Sexual and Reproductive Health and Rights, Population and Development - er et regionalt nettverk bestående av europeiske sivilsamfunnsorganisasjoner som jobber for å fremme helhetlig og progressive seksuelle og reproduktive helse og rettigheter (SRHR) i utviklingssamarbeid og global politikk.

EuroNGOs ble etablert i 1996, og er et bredt, mangfoldig og inkluderende nettverk med 37 medlemmer, fra større organisasjoner med internasjonal tilstedeværelse til mindre, mer spesialiserte organisasjoner som jobber innenfor spesifikke regioner eller spesifikke befolkningsgrupper. Sex og Politikk er medlem av EuroNGOs.