Kontakt oss

Sex og Politikk - foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter

Besøks- og postadresse:
Christian Kroghsgate 34
0186 Oslo

Telefon: 22 11 55 13
E-post: post@sexogpolitikk.no

Utenom kontortid, inkludert pressehenvendelser:

Daglig leder Tor-Hugne Olsen
Mobil: 488 42 771