Om oss

Sex og Politikk - foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, er en partipolitisk uavhengig organisasjon som jobber for å styrke og informere om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR), både i Norge og internasjonalt.

Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) handler blant annet om å kunne bestemme om og når man vil ha barn, om å få informasjon om og tilgang på sikker, moderne og billig prevensjon, om rett til trygg abort og om rett og mulighet til å praktisere sin seksuelle orientering og kjønnsidentitet uten straffeforfølgelse eller fordømmelse.

Sex og Politikk ble grunnlagt i 1969 under navnet Norsk forening for familieplanlegging. Navnet ble endret til Norsk forening for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (NSRR) i 1994, og videre til dagens navn, Sex og Politikk, i 2009. I disse årene har foreningen vært ledende i arbeidet for SRHR i Norge gjennom blant annet vår pådriverrolle i arbeidet med å fremme selvbestemt abort, god seksualitetsundervisning, prevensjonsveiledning og sikre trygg prevensjon i Norge. Sex og Politikk er den norske avdelingen av International Planned Parenthood Federation (IPPF) som er den største organisasjonen for SRHR internasjonalt med nasjonale organisasjoner i mer enn 150 land i tillegg til Norge. Sex og Politikk jobber tett med mange av våre søsterorganisasjoner i IPPF.

Sex og Politikk er en pådriver for å utvikle bedre helsetilbud og ivareta rettigheter knyttet til seksualitet og reproduktivitet globalt. Dette er et viktig felt for styrking av kvinners rettigheter og arbeid for menneskerettigheter, likestilling og fattigdomsreduksjon. Sex og Politikk jobber derfor med politisk påvirkningsarbeid og informasjonsaktiviteter om SRHR i et Sør-perspektiv.

I Norge arbeider vi med informasjon om viktigheten av seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, og for å sette søkelys på utfordringene mange mennesker har når det kommer til dette kontroversielle feltet. Siden 2010 har Sex og Politikk avviklet en landsdekkende seksualitets-undervisningskampanje: Uke 6. Uke 6 tilbyr skolene gratis undervisningsmateriell og har som formål å bidra til en styrket undervisning om seksualitet i skolen. Sammen med Cyprus Family Planning Association har vi i perioden 2014-16 utviklet materiell for undervisning av tenåringer på Kypros gjennom prosjektet I'm set (Integrated Mandatory Sexuality Education for Teenagers).

Vi arbeider også for å belyse viktigheten av SRHR i det utviklingspolitiske arbeidet i samarbeid med, og med støtte fra Countdown2030Europe, Utenriksdepartemenetet, Norad, FOKUS, UNFPA og flere andre organisasjoner, inkludert våre søsterorganisasjoner i Norges fokusland for bistand.

Vi i Sex og Politikk mener at mennesker skal gis tilgang til helsetjenester og rettigheter uavhengig av deres økonomiske, sosiale og geografiske posisjon. Vårt formål er å bevare og beskytte de rettighetene vi har, og kjempe for å utvikle og styrke seksuelle og reproduktive rettigheter (les mer om våre formål og strategier her).

Sex og Politikk er medlem av flere nasjonale og internasjonale nettverk, og samarbeider med en rekke nasjonale organisasjoner i Norge og internasjonalt. Utover IPPF er den viktigste internasjonale samarbeidspartneren Countdown2030Europe - et konsortium bestående av 18 SRHR organisasjoner som arbeider for seksuell og reproduktiv helse og reproduktive rettigheter.