Abort - en kamp om kvinners helse og rettigheter

Kristin Kjæret, rådgiver i Sex og Politikk, 30. september 2016

"Fremgangen går smertelig sakte, spesielt når det gjelder svangerskap etter voldtekt og incest. Mer enn halvparten av FNs medlemsstater vil ikke tillatte abort i slike tilfeller. Noen av de mest uutholdelige historier om vold mot kvinner handler om land som ikke bare nekter voldtatte, unge jenter tilgang til abort - men også fengsler dem."

Les Statssekretær Laila Bokharis tale.

En engasjert Statssekretær, Laila Bokhari, snakket til et like engasjert publikum i Eldorado bokhandel i Oslo sentrum den 28. september. Hun takket frivillige organisasjoner i Norge og verden for øvrig for markeringen av Den internasjonale dagen for trygge aborter. Videre understreket hun betydningen av å støtte endringsaktører i de enkelte land - spesielt lokale kvinneorganisasjoner. I sitt innlegg trakk Bokhari frem Regjeringens Handlingsplan for kvinners rettigheter og likestilling. Her er seksuell og reproduktiv helse og rettigheter ett av fem satsingsområder.

Kampen for trygge og legale aborter er fremdeles en sentral kampsak! John Hetherington, fra organisasjonen IPAS understreket at tilgang til abort er en grunnleggende helsetjeneste. Likevel nektes denne tjenesten totalt i 5-6 land i verden i dag og i langt flere er tilgang til abort svært begrenset. I Rwanda finnes det en lege per 17 000 innbyggere. For å få abort, må to leger godkjenne dette. I tillegg, dersom det er snakk om voldtekt eller incest, må en kvinne også få godkjennelse fra en dommer. John Hetherington spør: "Hvordan kan en fattig kvinne få dette til? Og er det riktig at hun fengsles for å ta ulovlig abort?" I Rwanda er 25% av de kvinnelige innsatte i fengslene straffet på grunn av abort. Se video om kriminalisering.

Internasjonalt utfordres seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. Dette merkes på FN-møter og i finansiell støtte, spesielt i forhold til å sikre tilgangen til abort. Hetherington uttrykt bekymring over at mindre midler nå brukes for å sikre tilgang til abort. Dette henger blant annet med at både statlige og private donorer skiller abort ut fra andre seksuelle og reproduktive helse og rettigheter. Han utfordrer derfor norske myndigheter til å trappe opp sin økonomiske støtte til abort for å motvirke denne trenden.

Tilgang til abort handler om kvinner - flest unge kvinner. Sarah Borgen fra Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom (SNU) understreket viktigheten av å inkludere ungdom i dette arbeidet - det er i stor grad deres rettigheter og helse dette handler om! Hun spurte, er det riktig at unge kvinners valg underlegges voksne? Er det nødvendig med foreldres samtykke?

Karin Andersen, fra SV og medlem i Sex og Politikks stortingsnettverk for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, fremhevet at abort handler om kvinners kontroll over egen kropp! I likhet med Høyres Bokhari, understreket hun at vi må bekjempe politikk der kvinner underlegges menn. Andersen minnet om at rettighetene vi har i Norge i dag er kjempet frem for ikke så lenge siden. Senest i 2014 forsøkte dagens regjering å begrense norske kvinners tilgang til abort. Andersen var svært tydelig - Norge må fortsette å være en sterk aktør internasjonalt på dette feltet - både politisk og finansielt!

Den 28. september er den internasjonale dagen for trygge og lovlige aborter - en dag som har vært markert i hele verden siden 1990. I Norge markerte Fokus, Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom og Sex og Politikk dagen med seminaret "Abort - en kamp for kvinners helse og rettigheter" på Eldorado bokhandel i Oslo sentrum. Mer om dagen.

Medlemsmøte i Trondheim

Sex og Politikk, 30. september 2016
Kjære medlem i Sex og Politikk,

Sex og Politikks rådgivere Luca Espseth og Charlotte Andersen er i Trondheim mandag 3. oktober for å holde kurs i seksualitetsundervisningsmateriellet "Uke 6". Kurset holdes på Øya helsehus, Mauritz Hansens gate 2, kl. 14.00-16.00.

Siden vi likevel er i Trondheim, hadde det vært fint å møte våre medlemmer, særlig siden vi neste år ønsker å bli mer aktive i forhold til medlemmene våre utenfor Oslo-området. Vi vet at dette er kort varsel, men vi ønsker å invitere deg som medlem i Sex og Politikk til et møte med oss i glasskuppelen ved Øya helsehus, 1. etg., kl. 16.30 på mandag 3. oktober.

Her kan vi kort fortelle om aktivitetene i Sex og Politikk, med vekt på seksualitetsundervisningopplegget "Uke 6". Så kan du komme med innspill på ting du ønsker Sex og Politikk gjør i forhold til Trondheim og Midt-Norge.

Vi håper du har anledning til å møte oss!

Ekstraordinært årsmøte og seminar 28. september 2016

Sex og Politikk, 29. august 2016
Sex og Politikk avholdt ekstraordinært årsmøte 28. september på Eldorado Bokhandel, Torggata 9 A, Oslo.

Det ekstraordinære årsmøtet valgte Anneli Rønes til ny nestleder i styret.

Sex og Politikks vedtekter finner du her.

Sex og Politikk på Arendalsuka

Sex og Politikk, 9. august 2016
Sex og Politikk er til stede under Arendalsuka og inviterer både til besøk på stand og våre arrangementer om samfunnsviktige temaer. Her er en oversikt over hvor du finner oss:

Sex og Politikk-stand med Frivillighet Norge
Møt oss på stand og hør hva vi jobber med!

Dag: tirsdag (16. august)
Tid: kl 13.00-15.00
Sted: Kanalplassen 53


Norges nye helsesatsing i bistanden - Global Financing Facility (GFF)
Regjeringen har valgt å fortsette innsatsen på global helse og har sammen med andre givere etablert «Global Financing Facility (GFF) for Every Woman Every Child», hvor Norge har forpliktet seg til å investere 600 millioner kroner i året i perioden 2015-2020. Mye penger som vi et år etter lanseringen i Addis i juli 2015 har hørt svært lite om. Hva inneholder GFF? Kan dette få den samme effekten for helse som regnskogsatsningen har for miljøet?

GFF er fremdeles i en startfase. Sex og Politikk ønsker å se på nytten av GFF, og hvordan ulike aktører spiller inn i utformingen av denne store satsingen innen helse. Ikke minst er sivilt samfunn sin rolle uklar og må utforskes.

Sex og Politikk inviterer til politisk debatt med stortingsrepresentant Henrik Asheim (H), Åse E. Bjerke (UD), Ingvar Theo Olsen (Norad), og Santos Simione (AMODEFA, Mosambik).

Bli med å utfordre beslutningstakere og sivilt samfunn!

Dag: onsdag (17. august)
Tid: kl 14.00-16.00
Sted: Eureka kompetanse, kursrom 5

Enkel servering. Ingen påmelding. Debatten vil bli holdt på engelsk.


#ikkefylt16 (i samarbeid med Sex og samfunn og Amathea)
Unge i alderen 16-20 får økonomisk støtte til prevensjon gjennom statens bidragsordning. Unge under 16 år inngår ikke i denne ordningen og må selv betale for prevensjon. Helsesøstre og jordmødre, som fra 01.01.2016 fikk rekvireringsrett for samtlige prevensjonsmidler, kan kun skrive ut prevensjon til unge over 16 år. Unge under 16 år må få resepten av en lege. Ifølge regjeringens strategi for ungdomshelse 2016-2021 har omkring én av tre debutert seksuelt før de fyller 16 år. Burde ikke tilgang til prevensjon være bedre for unge under 16?

Sex og samfunn, Amatha og Sex og Politikk inviterer til debatt med representanter fra alle ungdomspartiene.

Dag Fredag (19. august)
Tid kl 10.30-12.00
Sted Prana kafé

Ingen påmelding.


Ta kontakt ved spørsmål!

Kontaktperson: Alette Glasø Skifjeld
E-post: alette@sexogpolitikk.no
Mobil: 900 45 545

NB! Husk at Sex og Poltikk har halv pris for nye medlemmer ved innmelding under Arendalsuka!

Arendalsuka: Norges nye helsesatsing i bistanden - Global Financing Facility

Regjeringen har valgt å fortsette innsatsen på global helse og har sammen med andre givere etablert «Global Financing Facility (GFF) for Every Woman Every Child», hvor Norge har forpliktet seg til å investere 600 millioner kroner i året i perioden 2015-2020. Mye penger som vi et år etter lanseringen i Addis i juli 2015 har hørt svært lite om. Hva inneholder GFF? Kan dette få den samme effekten for helse som regnskogsatsningen har for miljøet?

GFF er fremdeles i en startfase. Sex og Politikk ønsker å se på nytten av GFF, og hvordan ulike aktører spiller inn i utformingen av denne store satsingen innen helse. Ikke minst sivilt samfunn sin rolle er uklar og må utforskes.

Vi inviterer til møte mellom beslutningstakere og sivilt samfunn under Arendalsuka.

Foreløpig bekreftet panel er Henrik Asheim (leder for SRHR-nettverket i Stortinget) og Preethi Sundaram (rågiver GFF hos IPPF).

Møtet vil finne sted kl. 14.00-16.00, onsdag 17. august 2016 i kursrom 5, Eureka kompetanse i Arendal.

Hold av dagen, mer informasjon kommer!


Les mer her.

Uke 6 - Norges viktigste undervisningsmateriell kan bestilles nå

Norges mest populære seksualitetsundervisningsmateriell "Uke 6" ble åpnet for påmelding 19. mai på www.uke6.no.

Skoleåret 2015/2016 har vært et rekordår for seksualitetsundervisning i skolen. 1449 undervisere fra 927 grunnskoler har undervist over 118 000 elever i "Uke 6". Noe av økningen skyldes at vi for første gang dette skoleåret tilbød materiell for 1.-3. klasse, noe som ble godt mottatt. 2017 er det syvende skoleåret hvor Sex og Politikk produserer normkritisk og alderstilpasset seksualitetsundervisningsmateriell for barne- og ungdomskolen.

Materiellet er gratis og mottas ved å melde seg på via www.uke6.no. I 2017 lanserer vi, i tillegg til grunnmateriell og tidligere temamateriell, et eget temamateriell om sosiale medier, alderstilpasset til alle grunnskolens trinn. Grunnmateriellet kommer også på nynorsk. Materiellet på bokmål vil være klart i midten av desember og på nynorsk i begynnelsen av januar.

Sex og Politikk vil i år satse spesielt på kursing av lærere i det å drive seksualitetsundervisning, og vil tilby opplæringsmuligheter på forskjellige steder i landet etter at materiellet lanseres i desember. Materiellet kan brukes gjennom hele skoleåret. I vår kampanjeuke i uke 6 (6.-10. februar 2017) feirer vi Uke 6 for å sette fokus på helhetligseksualitetsundervisning i skolen.

Sex og Politikk er det norske medlemmet i International Planned Parenthood Federation (IPPF). 17. mai lanserte IPPF sin rapport om helhetlig seksualitetsundervisning (Comprehensive Sexuality Education - CSE) og unges rettigheter, som en del av kampanjen om helhetlig seksualitetsundervisning som skal gå i et år.

Kampanjen og rapporten har følgende fokus:
- å engasjere unge mennesker i alle politiske beslutninger som påvirker deres liv,
- å gjøre helhetlig seksualitetsundervisning tilgjengelig for alle innen 2020.

Budskapet fra IPPFs rapport er: For lite, for sent, for biologisk. Rapporten vil være en del av vår satsning gjennom hele året.
Du kan finne og lese rapporten her.

Women Deliver 2016

Sex og Politikk, Fokus, SNU og Norad deltok på Women Deliver, den største konferansen om jenter og kvinners helse, rettigheter og velvære.
«Invest in girls and women: Everybody wins» var slagordet da Women Deliver arrangerte i København 16.-19. mai. Konferansen samlet verdensledere, eksperter, grasrotaktivister fra alle verdens hjørner, privat sektor, akademia og kongelige.

Vi valgte tre hovedtemaer for arrangementer på den norske standen under konferansen (du kan se på bilder fra konferansen ved å trykke på lenkene):

Vår budskap var: CSE - The Empowerment Key. Comprehensive sexuality education matters!

Les mer om konferansen her.

Felles medlemsmøte mellom Sex og Politikk og Fellesrådet for Afrika

Mozambique - a country which fulfils its populations sexual and reproductive rights. Can it be a new progressive peer for other African countries?
Executive Director of AMODEFA Santos Simione explains about the success in the fight for a new abortion law and a new law on LGBT rights in the country.

Torsdag 12. mai kl. 17.00 inviterer vi til felles medlemsmøte mellom Sex og Politikk og Fellesrådet for Afrika:

Mosambik - et land som går motstrøms for seksuelle og reproduktive rettigheter i Afrika?

I Sex og Politikk sin møteserie om situasjonen rundt seksuelle og reproduktive rettigheter i Norges fokusland for bistand er turen kommet til Mosambik.

Utviklingen i flere afrikanske land har gått feil vei i forhold til seksuelle og reproduktive rettigheter. Flere land har strammet inn i forhold til kritiske likestillings og rettighetsspørsmål for kvinner og minoriteter. Særlig i forhold til rettigheter for lesbiske, homofile, bifile og trans-personer har negative lovendringer og fengslinger preget nyhetsbildet. På samme måte har mange land en abortlovgivning som er svært streng, og som fører til at det daglig dør mange kvinner og jenter som følge av komplikasjoner i forbindelse med utrygge og ulovlige aborter. De negative lovendringene har ofte vært akkompagnert av høyreekstreme amerikanske kirker med mye penger.

Mosambik har imidlertid de siste månedene gått motsatt vei og avkriminalisert homoseksuelle handlinger mellom menn og endret abortlovgivningen slik at kvinner i større grad har rett til lovlige aborter.

Fellesrådet for Afrika og Sex og Politikk har invitert Santos Simione til Norge for å diskutere utviklingen av seksuelle og reproduktive rettigheter i landet, og i hvilken grad dette kan være en positiv presedens for resten av kontinentet. Santos har i flere år jobbet som rådgiver på kjønns- og hiv/aids spørsmål for Fellesrådets svenske søsterorganisasjon Afrikagrupperna i Sverige. I fjor ble han daglig leder for Sex og Politikks
søsterorganisasjon AMODEFA.

Velkommen til møte i Sex og Politikks lokaler, Christian Kroghs gt. 34.

Stortinget 10. mai kl. 10.00-12.00: Konferanse om kvinners tilgang til moderne prevensjon

I 2012 ble initiativet Family Planning 2020 lansert med et mål om å gi 120 millioner flere kvinner tilgang til moderne prevensjonsmidler innen 2020. Norge var et av landene som forpliktet seg til å støtte dette. Halvveis til målet har 24,4 millioner flere kvinner fått tilgang, noe som tilsier at vi fortsatt har en lang vei foran oss.

I anledning at vi er halvveis fra 2012 til 2020 ønsker Sex og Politikk å diskutere hvor langt vi har kommet og om vi er på rett spor. Norsk politikk på området vil bli presentert og vi vil se på situasjonen i tre av Norges fokusland, Tanzania, Malawi og Mosambik, og diskutere utfordringer, muligheter og veien videre.

Konferansen vil finne sted i Kinosalen på Stortinget den 10. mai, med deltakelse fra NORADs direktør Jon Lomøy, politisk rådgiver til utenriksministeren Peder Weidemann Egseth, stortingsrepresentanter fra Arbeiderpartiet og Høyre og representanter fra våre søsterorganisasjoner som jobber med tilgang til prevensjonsmidler i de tre fokuslandene.

Program finner du her.

Meld deg på ved å sende en e-post til alette@sexogpolitikk.no innen 6. mai!

Medlemsmøte med UMATIs (IPPF Tanzania) daglig leder

Torsdag 31. mars kl. 17.30 - 19.30 inviterer vi til åpent medlemsmøte i våre lokaler i Christian Kroghs gate 34.

Lulu Ng'wanakilala, daglig leder i vår søsterorganisasjon UMATI fra Tanzania, vil presentere UMATI og deres arbeid med seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) i Tanzania, meg fokus på ungdomsinnretning i rådgivningen deres, seksualitetsundervisning og omfattende omsorg etter abort.

Tanzania vil i mai presentere situasjonen for menneskerettigheter i landet for FNs nye menneskerettighetsprosess Universal Periodic Review (UPR). Sex og Politikk og våre søsterorganisasjoner i vårt internasjonale nettverk International Planned Parenthood Federation (IPPF) er opptatt at menneskerettigheter knyttet seksualitet og reproduksjon inkluderes i UPR høringene. Sex og Politikk lagde en skyggerapport da Norge presenterte for UPR i 2014, og det siste halvåret har vi fulgt prosessene til Malawi og Nepal sammen med våre søsterorganisasjoner der.

Lulu har kommet til Europa for å sikre støtte for de forslagene som UMATI og andre organisasjoner i Tanzania fremmer i sin skyggerapport til UPR prosessen, med spesiell vekt på tilgangen til lovlige og trygge aborter. UMATI driver 10 permanente klinikker og utfra disse mobile klinikker og lokale helsestasjoner i forskjellige deler av Tanzania, hvorfra de fokuserer på seksuell og reproduktiv helse, spesielt i forhold til ungdommer. Det drives i tillegg egne ungdomssentre. Men i motsetning til IPPFs klinikker i nabolandet Mosambik kan ikke UMATI tilby abort til sine pasienter. De kan imidlertid tilby hjelp til utskrapninger til kvinner som har foretatt ulovlige aborter, men ser at dette altfor ofte er for sent og mange kvinner mister livet. Liv som kunne vært spart. Lulu vil fortelle om utfordringene de har og har hatt og seirene de allerede har vunnet. Den viktigste har vært i forhold til å sikre at tilbudet ved klinikkene har blitt ungdomsvennlig, noe som var vanskelig, men som idag er standard ved alle klinikkene. Du kan lese mer om UMATI
her.

Dette er del av Sex og Politikks møteserie om situasjonen for SRHR i Norges 12 fokusland for bistand, hvor vi tidligere har hatt besøk fra våre søsterorganisasjoner i Nepal og Palestina, og rapportert fra våre besøk i Etiopia, Malawi og Tanzania.

Møtet vil som alle viktige medlemsmøter i Oslo overføres direkte på Skype for medlemmer i resten av landet som har lyst til å høre på, og vi vil så langt som mulig dra inn de som ønsker det i debatten.

Dersom du ønsker å følge møtet på Skype må du melde fra til vår kommunikasjonsrådgiver Snezana Krizan på epost snezana@sexogpolitikk.no eller ringe oss på 22 11 55 13 før kontorslutt den 30. mars.


Members' meeting with UMATI's (IPPF Tanzania) executive director

We invite you to an open members' meeting at our premises in Christian Kroghs gate 34 Thursday March 31st at 17.30h - 19.30h.

Lulu Ng'wanakilala, executive director in our sister organisation UMATI from Tanzania, will present UMATI and its work with sexual and reproductive health and rights (SRHR) in Tanzania, with a focus on the counselling work for the youth, sexuality education and comprehensive post abortion care.

Tanzania will present the human rights situation in the country for UN's new human rights process " Universal Periodic Review" (UPR) in May 2016. Sex og Politikk and our sister organisations in our international network International Planned Parenthood Federation are advocating for inclusion of human rights linked to sexuality and reproduction in UPR hearings. Sex og Politikk prepared a report when Norway presented at UPR in 2014, and the last 6 months we have followed the processes of Malawi and Nepal together with our sister organisations in these countries.

Lulu is coming to Europe to ensure the support for proposals that UMATI and other organisations in Tanzania promote in their report for UPR hearing, particularly on access to legal and safe abortion. UMATI runs ten permanent clinics, as well as mobile clinics and local health centres in different parts of Tanzania, where they focus on sexual and reproductive health, especially for youth. UMATI also runs its own youth centres. But unlike IPPF's clinics in the neighbouring country Mozambique, UMATI' s clinics cannot perform abortions. They perform curettage on patients who have had an illegal abortion, but all too often too late, which causes death of many patients as a consequence of complications after an illegal abortion. These lives could be saved. Lulu will tell about the challenges UMATI have been facing, and victories they have already won. The most important victory has been to make the clinics youth friendly, something that is not easy, but that has become a standard at all UMATI's clinics.

You can read more about UMATI here.

The meeting is a part of Sex og Politikk's series of meetings about the SRHR situation in the 12 focus countries for Norwegian development aid. Earlier we had guests from our sister organisations in Nepal and Palestine, and we reported from our visits to Ethiopia, Malawi and Tanzania.

It will be possible to follow the meeting on Skype for our members who would like to participate, but don't have the possibility to be there. Everyone will have the opportunity to join the debate.

If you would like to follow the meeting on Skype, you have to give a notice to our communications advisor Snezana Krizan per e-mail: snezana@sexogpolitikk.no, or call us on 22 11 55 13, latest on March 30th.

I anledning 6-års jubileet besøkte Uke 6 Sogndal

Onsdag 24. februar kl. 10.30 - 12.00 besøkte vi Kafé Krydder med spennende gjester. Stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn fra Venstre, lege Sharline Riiser og seniorrådgiver i Sex og Politikk, Charlotte Andersen, satt fokus på viktigheten av seksualitetsundervisning. Sogn og Fjordane var fylket med lavest påmeldingstall for Uke 6 i fjor, og vi ønsket å diskutere med lokale aktører for å få fram viktigheten av seksualitetsundervisning og øke påmeldingen for Uke 6 i år og i framtidige år.

I 2011 rullet seksualitetsundervisningsmateriellet Uke 6 ut i norske skoler for første gang. Siden den gang har antall undervisere og antall elever som har mottatt undervisningen slått rekorder hvert år. Nærmere 1500 undervisere som skal undervise mer enn 110 000 elever fra grunnskoler i alle landets fylker, samt over 100 undervisere og nærmere 6500 barn og unge utenfor skolen har meldt seg på så langt i år.

Undervisningsmateriellet inneholder øvelser, spill og filmer som legger opp til dialog og refleksjon og er direkte knyttet til kompetansemål i fagene norsk, KRLE, naturfag og samfunnsfag og til den generelle delen av læreplanen. I tillegg kan det brukes i arbeid med elevenes psykososiale læringsmiljø.

Takket være samarbeidet med Helsedirektoratet har Uke 6 i jubileumsåret blitt utvidet med materiell til 1.-3. trinn, og det omfatter for første gang samtlige klassetrinn i grunnskolen.

Les mer om besøket i Sogn Avis.

Seks år med Uke 6, seksualitetsundervising i grunnskolen

I anledning 6-års jubileet var Uke 6 ute på en turné i kampanjeuken. Vi besøkte Finnmark, Vest-Agder og Oslo med et program for barn og unge som involverte fagpersoner og politikere. Målet vårt var at enda flere barn og unge mottar en seksualitetsundervisning som utruster dem med kunnskap og handlingskompetanse til å ta valg som fremmer helse og trivsel, og som forebygger mobbing, diskriminering og krenkelser.

I 2011 rullet seksualitetsundervisningsmateriellet Uke 6 ut i norske skoler for første gang. Siden den gang har antall undervisere og antall elever som har mottatt undervisningen slått rekorder hvert år. Nærmere 1500 undervisere som skal undervise mer enn 110 000 elever fra grunnskoler i alle landets fylker, samt over 100 undervisere og nærmere 6500 barn og unge utenfor skolen har meldt seg på så langt i år.

Undervisningsmateriellet inneholder øvelser, spill og filmer som legger opp til dialog og refleksjon og er direkte knyttet til kompetansemål i fagene norsk, KRLE, naturfag og samfunnsfag og til den generelle delen av læreplanen. I tillegg kan det brukes i arbeid med elevenes psykososiale læringsmiljø. Takket være samarbeidet med Helsedirektoratet har Uke 6 i jubileumsåret blitt utvidet med materiell til 1.-3. trinn, og det omfatter for første gang samtlige klassetrinn i grunnskolen.

«Uke 6 tilrettelegger for en kunnskaps- og rettighetsbasert seksualitetsundervisning, som er essensielt for å fremme barn og unges helse og trivsel», forklarer Nora Mehsen, rådgiver i Sex og Politikk. «Refleksjon over emner som identitet, trivsel, følelser, helse og kjønn kan gi barn og unge kunnskap, holdninger og ferdigheter de trenger for å kunne ta informerte valg, nå og i fremtiden.»

Uke 6 på NRK Distriktsprogram Finnmark

Uke 6 på NRK Distriktsprogram Sogn og Fjordane

Medlemsmøte om abort og menneskerettigheter

Onsdag 13. Januar avholdt Sex og Politikk årets første åpne medlemsmøte: Tilgang til trygg abort - hvordan støtte rettighetsarbeidet for trygge aborter.

Seniorrådgiver Turid Kongsvik fra Utenriksdepartementet og seniorrådgiver Bjørg Sandkjær fra Norad presenterte Maputo protokollen og rettighetesbasering av mødrehelse i lys av arbeidet for trygg abort. Vår daglige leder Tor Hugne rapporterte fra besøk hos søster-organisasjonene våre i Tanzania og Malawi og rapporterte fra deres arbeid for trygge aborter.
Møtet var vel besøkt og diskusjonen varte lenge etter at Kjersti Augland, Sex og Politikks internasjonale rådgiver hadde avsluttet møtet og takket de engasjerte innlederne.