Medarbeidere


Charlotte Andersen
Pedagogisk seniorrådgiver
charlotte@sexogpolitikk.no

Seksualitetsundervisning, seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR)










Kjersti Augland
Seniorrådgiver
kjersti@sexogpolitikk.no

Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) internasjonalt, strategi, abort, hiv











Snezana Krizan
Organisasjons- og kommunikasjonsrådgiver
snezana@sexogpolitikk.no

Kommunikasjon, medier, sosiale medier, medlemmer, administrasjon, økonomi og drift






Stine Nygård
Ungdomskoordinator
stine@sexogpolitikk.no

Visuell kommunikasjon, ungdoms seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR), Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom (SNU)






Tor-Hugne Olsen
Daglig leder
torhugne@sexogpolitikk.no

Strategi, IPPF, funding, Stortingets SRHR nettverk, seksuell orientering og kjønnsidentitet (SOKI)


Solveig Hokstad
Spesialrådgiver
(permisjon)