Støtt Sex og Politikk!

Sex og Politikk er en frivillig forening uten faste økonomiske tilskudd. Våre tiltak og innsats avhenger av hvilke ressurser vi til enhver tid disponerer.

Du kan støtte Sex og Politikk sitt arbeid ved å donere et engangsbeløp til vårt kontonummer:

1503 16 66829.

Donasjoner over 500 kroner utløser fratrekk på beregningen av skatt for både privatpersoner og næringsdrivende. Maksimalt fradrag er 16 800 kroner i donasjon til frivillige organisasjoner. Her kan du lese mer om skattefradrag ved gaver til frivillige organisasjoner.Bli medlem

De siste årene har vi hatt en økning i både ansatte og aktiviteter. Vi ønsker oss også flere medlemmer!

Som medlem i Sex og Politikk bidrar du til vårt arbeid for å styrke og informere om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, både i Norge og internasjonalt.

Alle våre medlemmer informeres om og inviteres til våre arrangementer. Du vil også motta vårt nyhetsbrev to ganger i året om Sex og Politikk og våre søster- og paraplyorganisasjoners arbeid.


Billigere medlemskap for deg under 25 år
Seksualpolitikk er et svært viktig område for ungdom i Norge. Som et ledd i vårt strategiske arbeid om å involvere flere unge i beslutningsprosessen om sin egen seksualitet og fremtid, har vi derfor redusert pris på medlemskap for ungdom under 25 år.

Medlemskontigent satser:
Kontingent for enkeltmedlemmer under 25 år: Kr 50,-
Kontingent for enkeltmedlemmer: Kr 200,-
Kontingent for organisasjoner: Minimum Kr 500,-


Har du spørsmål om medlemskap i Sex og Politikk? Ta gjerne kontakt på telefon: 22 11 55 13 eller e-post: post@sexogpolitikk.no


Idium Web+