Evalueringsoppdrag: Sex og Politikk sitt seksualitetsundervisningsarbeid, Uke 6, for grunnskolen

Sex og Politikk er en ideell rettighetsbasert medlemsorganisasjon. Vår overordnede målsetning er å fremme og informere om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) nasjonalt og internasjonalt. Uke 6 er vårt største prosjekt som tilbyr gratis seksualitetsundervisningsmateriell for undervisere i grunnskolen. I 2016 mottok 1549 undervisere materiellet ved 987 skoler over hele landet.

Sex og Politikk har drevet Uke 6 siden 2011 og ønsker nå å gjøre en større evaluering av dette prosjektet for å vurdere materiellets relevans og gi anbefalinger om hvordan materiellet i større grad kan tilpasses behov og ønsker hos undervisere, skoleeiere, myndigheter og elever.

Se fullstendig oppdragsbeskrivelse og detaljert informasjon om oppdraget her.

Oppdraget starter så snart som mulig og skal ferdigstilles innen 15. juli 2017.

Søknadsfrist 12. mars
Søknad sendes til Sex og Politikk per e-post til charlotte@sexogpoilitikk.no
Spørsmål om oppdraget kan rettes til Charlotte Andersen, pedagogisk seniorrådgiver, tlf. 22 11 55 13

Sex og Politikk, 24. februar 2017